Menu
hr en

Pravila privatnosti

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA U KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. 

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka poslovnih partnera, fizičkih osoba i obrta te predstavnika poslovnih partnera pravnih osoba koju provodi tvrtka Know Informacijske Tehnologije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivanovićev odvojak 8, OIB: 82703315852  („KnowIT“). Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba.

KnowIT je voditelj obrade osobnih podataka poslovnih partnera, ako su oni fizičke osobe, odnosno njihovih radnika ili drugih predstavnika, ako su poslovni partneri pravne osobe. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

1. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA KNOWIT PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

KnowIT prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata:

Identifikacijski podaci                   

Ime, prezime, adresa, OIB, naziv i matični broj obrta, potpis odgovorne osobe i sl.

Kontakt podaci                              

Email adresa i broj telefona/mobitela, podaci o prebivalištu/boravištu i sl.

Podaci za plaćanje                        

Podaci o broju transakcijskog računa, banci u kojoj je račun otvoren, platnoj sposobnosti i sl.

 

2. U KOJE SVRHE KNOWIT OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE POSLOVNIH PARTNERA ODNOSNO NJIHOVIH PREDSTAVNIKA?

KnowIT obrađuje vaše osobne podatke ako poslujete s nama, ako koristite naše internetske stranice ili ako na drugi način komunicirate i ostvarujete poslovnu suradnju s nama. 

Obrađujemo vaše osobne podatke prvenstveno u sljedeće svrhe:
 

 

 1. radi sklapanja i izvršenja ugovora 

KnowIT obrađuje osobne podatke poslovnih partnera ako oni surađuju s KnowIT-om u tom svojstvu. U tom slučaju KnowIT koristi osobne podatke radi isporuke roba, pružanja usluga i izvršenja radova od strane poslovnih partnera. KnowIT također obrađuje osobne podatke poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika u administrativne svrhe, primjerice radi komunikacije, slanja faktura ili plaćanja.

Moguće je da će KnowIT koristiti osobne podatke poslovnih partnera i njihovih predstavnika kako bi komunicirao s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorio na pitanja i zahtjeve svojih poslovnih partnera. 

U tu svrhu KnowIT obrađuje identifikacijske i kontakt podatke poslovnih partnera i njihovih predstavnika te podatke za plaćanje. 

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji KnowIT sklopi s poslovnim partnerima te kako bi KnowIT poduzeo odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora. 

 1. radi poštivanja propisa od strane KnowIT-a

U određenim slučajevima KnowIT će obrađivati osobne podatke svojih poslovnih partnera radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza KnowIT-a kao voditelja obrade. To se posebice odnosi na obveze vezane uz poreze i druga davanja. 

Slijedom navedenog, KnowIT može obrađivati osobne podatke poslovnih partnera kako bi izvršio odgovarajuće provjere poslovnih partnera i njihove ponude te kako bi donio odluku o eventualnom prihvatu ponude. 

Moguće je da će KnowIT na temelju zakona i drugih propisa biti obvezan dostaviti osobne podatke poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim tijelima. 

U tu svrhu KnowIT može obrađivati identifikacijske podatke poslovnih partnera, podatke za plaćanje i druge podatke koje poslovni partneri dostave KnowIT-u tijekom trajanja ugovornog odnosa. 

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke poslovnih partnera jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza KnowIT-a. 

3. KAKO KNOWIT PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE POSLOVNIH PARTNERA?

KnowIT prikuplja osobne podatke od poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika. 

Neke osobne podatke KnowIT prikuplja iz javno dostupnih izvora, a moguće je da osobne podatke poslovnih partnera i njihovih predstavnika KnowIT primi i u poslovnoj komunikaciji s trećim osobama.

4. KOLIKO DUGO KNOWIT ČUVA OSOBNE PODATKE POSLOVNIH PARTNERA?

Osobne podatke poslovnih partnera, uključujući njihove predstavnike, KnowIT čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha. 

KnowIT čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će KnowIT biti dužan trajno čuvati neke osobne podatke poslovnih partnera, kako je to predviđeno internim aktima KnowIT-a i primjenjivim propisima. 

Rokovi čuvanja osobnih podataka te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka KnowIT-a. 

KnowIT će održavati osobne podatke poslovnih partnera točnima i ažurnima, na temelju podataka koje KnowIT-u dostavi predmetni poslovni partner. 

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, KnowIT će osobne podatke poslovnih partnera na siguran način izbrisati ili uništiti.

5. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA POSLOVNIH PARTNERA?

Pristup osobnim podacima poslovnih partnera te njihovih predstavnika mogu imati radnici KnowIT-a koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta.

Radnici KnowIT-a koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka i poslovnih partnera dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama KnowIT-a. 

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvarili svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, KnowIT ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su: 

 1. pružatelji usluga, koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka i poslovnih partnera KnowIT-a, npr. pružatelji računovodstvenih ili informatičkih usluga, itd.
   

 2. tijela državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravne osobe s javnim ovlastima ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je KnowIT dužan dostaviti osobne podatke poslovnih partnera na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi KnowIT zaštitio svoja prava i interese. 

Gdje je to potrebno, s prethodno navedenim trećim stranama sklopili smo ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju KnowIT će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

6. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI POSLOVNIH PARTNERA?

Kako bi zaštitio osobne podatke poslovnih partnera, KnowIT poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka. To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga KnowIT-a da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka poslovnih partnera. 

7. KOJA SU PRAVA POSLOVNIH PARTNERA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka poslovni partneri imaju sljedeća prava: 

a.     pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju; 

b. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka; 

c. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli; 

d. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka; 

e. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka; 

f. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. KnowIT će poduzeti sve mjere kako bi omogućio da poslovni partneri ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

8. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti KnowIT-u putem emaila na adresu: hr@knowit.tech

9. IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 01. travnja 2022. te se može povremeno mijenjati. 

10. KOLAČIĆI I OSTALE TRACKING TEHNOLOGIJE

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši korisnici upotrebljavaju web stranicu, sa svrhom unaprjeđenja kvalitete sadržaja prema korisnicima i doživljaja pregledavanja. Opcionalni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posjećenost i analiziraju uspješnost web stranice, a koje su KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. dostupne kao statistički podaci, bez osobnih podataka individualnih korisnika) te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućuju korisniku da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenim mrežama.

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje. 

Nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića.

Korisnik  web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:

ovdje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu

ovdje za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome

ovdje pročitajte način rada "InPrivate" i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer

ovdje za više informacija o modusu "Privatna navigacija" i postavkama kolačića u pregledniku Safari

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. 

 

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka kandidata za zapošljavanje i kandidata za studentsku praksu („kandidata“) koju provodi tvrtka Know Informacijske Tehnologije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivanovićev odvojak 8, OIB: 82703315852  („KnowIT“).

KnowIT je voditelj obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

1. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA KNOWIT PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

KnowIT prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata:

Identifikacijski podaci                   

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, potpis i sl.

Kontakt podaci                              

Email adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.

Podaci o kvalifikacijama i  radnom iskustvu        

Životopis koji dostavi kandidat i molba za posao

Ostali podaci koje kandidat dobrovoljno dostavi

Podaci dostavljeni putem emaila ili dopisa, odnosno tijekom usmenog ili telefonskog razgovora

 

KnowIT načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka o kandidatima za zapošljavanje. Međutim, moguće je da će nam neki kandidati u dokumentaciji koju dostavljaju u prijavi za posao dostaviti i neke osobne podatke koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka, kao što je npr. fotografija ili napomena da je riječ o osobi s invaliditetom. 

 

 

2. U KOJE SVRHE KNOWIT OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KANDIDATA?

KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata za zapošljavanje u sljedeće svrhe:

 1. radi odabira kandidata kojeg ćemo zaposliti 

Osobne podatke kandidata KnowIT prvenstveno obrađuje kako bi provjerio ispunjavaju li kandidati sve uvjete za radno mjesto na koje su se prijavili te kako bismo eventualno provjerili sposobnosti kandidata putem testiranja i/ili razgovora za posao.

Takve provjere omogućavaju KnowIT-u da zaposli kandidata koji zadovoljava sve uvjete navedene u natječaju te koji je ostvario najbolje rezultate na provedenom testiranju i razgovoru.

U tu svrhu KnowIT obrađuje identifikacijske podatke kandidata, podatke o kvalifikacijama i radnom iskustvu kroz poslani životopis te ostale podatke koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za predmetno radno mjesto. KnowIT može obaviti provjeru tehničkih i drugih radnih sposobnosti kandidata, pisanim putem ili putem razgovora s kandidatom.

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna kako bi KnowIT poduzeo odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

 1. radi komuniciranja s kandidatima vezano uz njihovu prijavu za radno mjesto

Ako se kandidat prijavio za radno mjesto u KnowIT-u, njegove osobne podatke KnowIT će koristiti kako bi komunicirao s kandidatom i eventualno ga obavještavao o stanju njegove prijave za radno mjesto. KnowIT također može koristiti osobne podatke kandidata kako bi odgovorio na njihove upite. 

U tu svrhu KnowIT obrađuje identifikacijske podatke kandidata i njihove kontakt podatke. 

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna kako bi poduzeo odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

 1. radi eventualnog zasnivanja radnog odnosa s kandidatom 

U slučaju da KnowIT odluči zaposliti kandidata, osobne podatke kandidata prikupljene tijekom prijave za posao i tijekom samog postupka zapošljavanja KnowIT će obraditi kako bi mogao pripremiti i sklopiti s kandidatom ugovor o radu. Nakon sklapanja ugovora o radu, podaci kandidata pohranit će se u evidencijama koje je KnowIT dužan voditi o svojim radnicima sukladno propisima o radnim odnosima.

U tu svrhu KnowIT prikuplja identifikacijske podatke i kontakt podatke kandidata, te ostale podatke relevantne za zasnivanje radnog odnosa u KnowIT-u. 

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata jer je to nužno radi sklapanja i izvršavanja ugovora o radu ili ugovora koji se sklapa sa studentom te kako bi KnowIT poduzeo odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

d. radi izvršenja zakonskih obveza KnowIT-a

Ponekad KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza KnowIT-a kao voditelja obrade. Takve obveze mogu se odnositi naupravljanje ljudskim potencijalima i vođenje odgovarajućih evidencija, zabranu diskriminacije, prednost pri zapošljavanju određenih osoba i sl. 

Moguće je da će KnowIT na temelju zakona ili drugih propisa biti obvezna osobne podatke kandidata dostaviti drugim državnim i/ili nadzornim tijelima. 

U tu svrhu KnowIT obrađuje identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o kvalifikacijama i radnom iskustvu te ostale podatke i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za određeno radno mjesto.

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna radi poštivanja njegovih pravnih obveza.

 1. radi potencijalnog zaposlenja u budućnosti kandidata koji nisu izabrani

U slučaju da KnowIT odluči zaposliti drugog kandidata, osobne podatke prijavljenog kandidata prikupljene tijekom prijave za posao KnowIT će zadržati samo ako mu kandidat koji nije izabran za to da privolu. 

Navedene podatke KnowIT obrađuje u svrhu potencijalnog budućeg zaposlenja i kontaktiranja kandidata.

U navedenom slučaju KnowIT obrađuje osobne podatke kandidata jer se takva obrada temelji na privoli ispitanika.

3. KAKO KNOWIT PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE KANDIDATA?

KnowIT osobne podatke načelno prikuplja izravno od ispitanika (kandidata). Moguće je da će KnowIT određene osobne podatke kandidata prikupljati i od trećih osoba (primjerice agencija za posredovanje u zapošljavanju, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i sl.). 

Neke osobne podatke kandidata KnowIT može prikupljati iz javno dostupnih izvora.

4. KOLIKO DUGO KNOWIT ČUVA OSOBNE PODATKE KANDIDATA?

Osobne podatke kandidata KnowIT čuva u razdoblju koliko je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, odnosno do odabira kandidata za pojedino radno mjesto i sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, a najkasnije 30 dana nakon završetka postupka odabira kandidata. 

U slučaju kada je kandidat samoinicijativno poslao otvorenu molbu za posao, njegovi osobni podaci čuvat će se najdulje 30 dana od primitka takve otvorene molbe.

Uz privolu kandidata, KnowIT može čuvati osobne podatke kandidata u daljnjem razdoblju od godine dana od dana kada je završen postupak odabira kandidata za posao, u svrhu odabira kandidata i komunikacije kod eventualnog budućeg zapošljavanja. 

Rokovi i druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka KnowIT-a. 

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, KnowIT će osobne podatke kandidata na siguran način izbrisati ili uništiti.

5. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA KANDIDATA?

Pristup osobnim podacima kandidata mogu imati radnici KnowIT-a koji sudjeluju u postupku zapošljavanja i koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta. 

Radnici KnowIT-a koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka kandidata dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama i procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama KnowIT-a. 

Pristup osobnim podacima kandidata mogu imati i treće osobe koji su pružatelji usluga KnowIT-u., primjerice pružatelji informatičkih usluga. 

Ako bi to bilo potrebno radi zapošljavanja kandidata u KnowIT-u ili radi ispunjavanja zakonskih obveza KnowIT-a, osobni podaci kandidata možda će se dostaviti i trećim primateljima, kao što je Hrvatski zavod za zapošljavanje i sl. 

Gdje je to potrebno, s prethodno navedenim trećim stranama sklopili smo ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, npr: 

 1. tijela državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravne osobe s javnim ovlastima ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je KnowIT dužan dostaviti osobne podatke kandidata na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi KnowIT zaštitio svoja prava i interese. 

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju KnowIT će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

6. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI KANDIDATA?

Kako bi zaštitio osobne podatke kandidata, KnowIT poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga KnowITa da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka kandidata.

U svom poslovanju KnowIT je implementirao tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kandidata od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

7. KOJA SU PRAVA KANDIDATA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka kandidati imaju sljedeća prava: 

a. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju; 

b. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka; 

c. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli; 

d. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka; 

e. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka; 

f. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KnowIT će poduzeti sve mjere kako bi omogućio da kandidati ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

 

8. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti KnowIT-u putem emaila na adresu: hr@knowit.hr

9. IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 01. travnja 2022. te se može povremeno mijenjati. 

10. KOLAČIĆI I OSTALE TRACKING TEHNOLOGIJE

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši korisnici upotrebljavaju web stranicu, sa svrhom unaprjeđenja kvalitete sadržaja prema korisnicima i doživljaja pregledavanja. Opcionalni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posjećenost i analiziraju uspješnost web stranice, a koje su Know Informacijske Tehnologije d.o.o. dostupne kao statistički podaci, bez osobnih podataka individualnih korisnika) te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućuju korisniku da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenim mrežama.

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje. 

Nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića.

Korisnik  web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:

ovdje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu

ovdje za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome

ovdje pročitajte način rada "InPrivate" i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer

ovdje za više informacija o modusu "Privatna navigacija" i postavkama kolačića u pregledniku Safari

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.